משלוחים חינם בקניה מעל 300 ש"ח, שירות לקוחות: 08-9408848

תקנון אתר

.אתר sako-or"" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "סכו עור בע"מ", ח.פ. 511639452, שמשרדה הרשום ברח' רוטשילד 51 ראשון לציון. (להלן "סכו עור בע"מ")
2.  פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה)
3.   3.הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
      4.תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין סכו עור, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

5.        המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנך בן 18 שנים לפחות, או שהביקור בשירותי sako-or נמצא תחת פיקוחו של הורה או אפוטרופוס. בכפוף לתנאים של הסכם זה, אנו מעניקים בזאת לך רישיון מוגבל, הניתן לביטול, אשר אינו ניתן להעברה ולא בלעדי לגשת ולהשתמש בשירותי sako-or.co.ill על ידי הצגתו בדפדפן האינטרנט שלך רק לצורך הקניות הפרטיות ולשימוש אישי בשירותי sako-or ולא לכל שימוש מסחרי או שימוש בשמו של צד שלישי כלשהו. כל הפרה של הסכם זה תביא לשלילה מידית של הרישיון שהוענק בסעיף זה ללא הודעה מוקדמת.
2.        להוציא את ההיתר בפסקה לעיל, נאסר עליך לשכפל, להפיץ, להציג, למכור, להשכיר, לשדר, ליצור עבודות נגזרות, לתרגם, לשנות, להתאים, לפרק, או לנצל את שירותי sako-or או כל חלק ממנו אלא אם כן הותר במפורש על ידינו בכתב. אתה לא יכול לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו במידע המופיע בשירותי sako-or או לעשות כל שימוש בשירותי sako-or לטובת עסק אחר אלא אם כן הותר במפורש על ידינו מראש.
 
שירותים המוצעים באתר סכו עור

אתר סכו עור מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים. יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש. רכישת מוצרים ו/או שירותים.שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של סכו עור. מובהר כי סכו עור רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.

מובהר כי סכו עור אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וסכו עור תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. 

מובהר, כי סכו עור רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף סכו עור בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של סכו עור ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לסכו עור את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי סכו עור תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של סכו עור תישמר ללא הגבלת זמן. 

כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.

המשתמש מאשר כי לסכו עור מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של סכו עור ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של סכו עור בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.
 
הרכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן פשוט, נוח ומהיר. על מנת לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). 

שימו לב, סכו עור רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף או להחסיר פרטים,  לשנות צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר ויודגש כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

בכל מצב של סתירה בין המחיר בחנות המקוונת למחיר בסניפי הרשת - המחיר בסניף הוא הקובע.

על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל "סכו עור" להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל"סכו עור" עקב שיבוש הפעלת האתר.

כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע סכו עור בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר ש"סכו עור"  תקבל אישור מאת חברת הסליקה על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין "סכו עור". במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה "סכו עור" רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת "סכו עור". במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד סכו עור ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. סכו עור שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.
תאריכי שליחת המוצר אל הלקוח ייחשבו ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיס האשראי. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת  הממוחשבת של סכו עור אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את סכו עור. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של סכו עור הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.
 

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות "סכו- עור" על פי בחירתו.
 
אספקה לבית המשתמש

"סכו עור"  תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). שירות השילוח דרכה תסופק המוצר הם להחלטת "סכו עור" בלבד.

"סכו עור" מתחייבת לספק מוצרים בגינם בוצע תשלום והם נמצאו במלאי החברה, זאת לאחר קבלת אישור לביצוע עסקה מחברת כרטיס האשראי של הלקוח.
אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים).סכו עור איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. סכו עור אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
 
סכו עור לא תהא אחראית לכל עיכוב בהספקה או לאי הספקה של המוצר כתוצאה מפרטים שגויים או לא מדויקים שנמסרו מהגולש. ידיעת עיכוב שתמסר לחברה מצד השילוח או כל צד אחר אשר גורם לעיכוב זה סכו עור תוציא הודעה בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר עיכוב שילוח המוצר.

אספקה לאחת מחנויות סכו עור ברחבי הארץ-איסוף עצמי

אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים).הפריטים יסופקו לחנות סכו עור שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר [רשימת החנויות מופיעה באתר].עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות סכו עור שנבחרה על ידי המשתמש, ייצור נציג סכו עור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. 

המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. סכו עור תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 10 ימים. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 10 ימים, כי אז תהיה סכו עור רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סכו עור בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת הפריטים לחנות סכו עור ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי סכו עור
מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות סכו עור או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של סכו עור. מוסכם כי סכו עור ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי.מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בסכו עור. לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת סכו עור.באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית סכו עור תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.מובהר כי סכו עור איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, סכו עור תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

 
חברות במועדון הלקוחות של סכו עור

לרשת סכו עור מועדון לקוחות המיועד ללקוחות המעוניינים להיות חברים בו, בכפוף להוראות תקנון התכנית המופיע באתר (לינק) (להלן מועדון הלקוחות של רשת סכו עור.

לא ניתן לממש באתר את הנקודות שנצברו ברכישה בסניפי הרשת. לא תתאפשר הצטרפות למועדון הלקוחות או חידוש חברות במועדון הלקוחות באמצעות האתר – לצורך הצטרפות למועדון הלקוחות יש לפנות אל אחת מחנויות סכו עור. מובהר למען הסר כל ספק כי החברות במועדון הלקוחות של רשת סכו עור הינה אישית ובלתי ניתנת לשיתוף ו/או העברה ואינה ניתנת לניצול על ידי אדם אחר מלבד חבר במועדון בעצמו.

לפיכך, הזדהות משתמש בשמו של אדם אחר ו/או הצגת פרטים אישיים אשר אינם פרטיו האמיתיים של המשתמש וזאת לצורך הזדהות כחבר במועדון לצורך צבירת ו/או מימוש נקודות הינה אסורה ועומדת בניגוד להוראות תקנון זה ובניגוד להוראות תקנון מועדון הלקוחות של רשת סכו עור. מובהר למען הסר כל ספק כי זכאות חברי המועדון לצבירת נקודות ו/או למימוש נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינה ניתנת להעברה לחבר אחר ו/או לאיחוד בין כמה חברים. כמו כן, מוזכר כי להטבות המוקנות במסגרת תכנית הנאמנות זכאים חברי מועדון הלקוחות של רשת סכו עור בעצמם בלבד והן אינם ניתנות להעברה ו/או הסבה לצד שלישי שאיננו חבר בתכנית.
 
ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 08-9408848. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).
ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.

ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות סכו עור לפי בחירתו או באמצעות משלוח בדואר רשום ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם , לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם   - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות סכו עור. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של סכו עור בדוא"ל: odelia@sako-or.co.il או בטלפון 08-9408848.בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות סכו עור בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט.תכשיטים, - בתנאי שאריזתם לא נפתחה. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות סכו עור,או באמצעות שליחת הפריט בדואר רשום ,בתאום מראש, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת סכו עור, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.
 

אחריות, אבטחה ופרטיות

סכו עור ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של סכו עור . אתר סכו עור הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.


ביטול עסקת הרכישה על ידי סכו עור

סכו עור שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת 

הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסכו עור ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים.בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות סכו עור  לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.

בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.בנסיבות כאמור רשאית סכו עור לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור סכו עור  לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של סכו עור במייל  odelia@sako-or.com או בטלפון 08-9408848.

קניין רוחני

כל טקסט, גרפיקה, אייקונים, תמונות כפתור, קטעי אודיו ותוכנה (להלן, "תוכן"), שייך באופן בלעדי ל sako-or , או לשותפיה. האוסף, סידור והרכבה של כל התכנים בשירותי sako-or זה ("הלקט") שייך באופן בלעדי ל sako-or או לשותפיה. כל התוכנה המשמשת בשירותי sako-or זה ("תוכנה") היא רכושה של sako-or Inc., וספקי התוכנה שלה. התוכן, הקומפילציה והתוכנה, כולם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים.

שימוש בכל אחד מסימני ההיכר שלנו או סימני שירות ללא הסכמתנו המפורשת בכתב אסור בהחלט. אתה לא יכול להשתמש בסימנים המסחריים או סימני השירות שלנו בהקשר לכל מוצר או שירות בכל דרך שעלולה לגרום לבלבול. אתה לא יכול להשתמש בסימנים מסחריים או סימני שירות שלנו בכל דרך שמזלזלת או מזיקה לנו. אתה לא יכול להשתמש בכל הסימנים המסחריים או סימני השירות שלנו ב meta-tags ללא הסכמה מפורשת מראש.


דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
בנוסף לכל סעד משפטי או שוויוני אחר, אנו עשויים, ללא הודעה מוקדמת, להפסיק באופן מיידי את ההסכם או לבטל חלק או כל הזכויות שלך שהוענקו לך במסגרת הסכם זה. עם כל סיום של הסכם זה, ולבחירת החברה האם תופסק באופן מידי כל גישה ושימוש בשירותי sako-or.co.il ואנו, בנוסף לכל סעד משפטי או שוויוני אחר, נבטל לאלתר את הסיסמה וזיהוי החשבון שהונפקו לכם ונשלול גישה ושימוש בשירותי sako-or.co.il במלואן או בחלקן. כל סיומו של ההסכם זה לא ישפיע על זכויותיהם וחובותיהם )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, חובות תשלום( של הצדדים הנובעים מלפני מועד הסיום.
 
 
 טעויות כתיב
פתיחת מערכת נגישות
נגישות
הגדלת הטקסט באתר הגדלת טקסט
הקטנת הטקסט באתר הקטנת טקסט
צפייה בניגודיות גבוהה ניגודיות גבוהה
צפייה בניגודיות הפוכה ניגודיות הפוכה
הגדרת פונט קריא פונט קריא
הפעלת ניווט מקלדת ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת נגישות כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA